Telefon: 0760.612.505

Email: office@skysecurity.ro

Title Goes Here
jj
Suport tehnic
Title Goes Here
Contact

0744.547.322

service@skysecurity.ro

Title Goes Here
Program de lucru

Luni - Vineri
9.00 - 18.00

Analiza de risc la securitatea fizica

Ce reprezinta Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege, transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.

Sunt identificate amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea unei persoane, ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si in baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

Analiza de risc la securitatea fizica se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Procesul de efectuare a analizei de risc incepe dupa semnarea unui angajament de confidentialitate cu beneficiarul si dupa semnarea contractului de prestari de servicii dintre beneficiar si prestator.

Cui se adreseaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Fac obiectul analizei de risc la securitatea fizica: Toate societăţile „…indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor.” Extras din Art. 2 (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii 333 / 2003.

Este obligatorie Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

DA, toate societatile comerciale sunt obligate sa contracteze un evaluator de risc, care sa realizeze analiza de risc la securitatea fizica.

Incalcarea prevederilor din legislatia specifica privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizica constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 20.000 RON.

Cine efectueaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Analizele de risc se efectueaza de experti denumiti evaluatori de risc, care trebuie sa fie inscrisi în RNERSF (Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica).

Cand se efectueaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una din urmatoarele situatii:

 • cel putin odata la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 • in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
 • in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

Analiza de risc la securitatea fizica este conditia strict necesara pentru depunerea spre avizare a planului de paza sau a proiectului tehnic de securitate al unei unitati.

Ce cuprinde Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Analiza de risc la securitatea fizica cuprinde raportul de evaluare si tratare a riscului la securitate fizica si, după caz, grila de evaluare specifica obiectului de activitate.

Ce cuprinde raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica?

 • nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;
 • amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii;
 • cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;
 • sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum şi potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii;
 • analizarea riscurilor identificate;
 • estimarea riscurilor la securitatea fizica;
 • stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;
 • concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.

Documentatia se inregistreaza la unitatea beneficiara dupa asumarea de catre conducatorul acesteia, urmand ca in termen de 60 de zile sa se realizeze implementarea masurilor stabilite.

Sediu social : Soseaua Giurgiului 129, Bl.2A, Ap.195, Sector 4, Bucuresti

Departament tehnic

0744.547.322

Contacteaza-ne

office@skysecurity.ro

Luni - Vineri

9:00am - 6:00pm